Web Aplikacije


Web Apps

Web Aplikacije

IIT Web Apps Prema Vašim željama izrađujemo posebne web aplikacije, komponente, module i dodatke za poznata CMS sučelja kao na primjer: Joomla, WordPress, ...
Pri izradi web aplikacija koristimo se najmodernijim alatima za razvoj softvera i dvadesetgodišnjim iskustvom u razvoju softvera. Ovisno o platformi i vrsti WEB servera primjenjujemo različite programske jezike i servere baze podataka.
Osnovni programski jezici i baze podataka s kojima se koristimo za razvoj web aplikacija prema Vašim željama su:

  • PHP programski jezik
  • C# programski jezik
  • Java programski jezik
  • MySQL baza podataka
  • Microsoft SQL Server baza podataka

Bez obzira da li se radi o jednostavnoj web aplikaciji za evidenciju i skupljanje podataka o preuzimanju datoteka ili o složenoj web trgovini posebne namjene, izradi Vaše web aplikacije pristupamo krajnje odgovorno na obostrano zadovoljstvo.
Pogledajte Web aplikaciju namijenjenu predstavnicima i suvlasnicima zgrada.


Web Apps

According to clients requests we make special web applications, components, modules and plugins for CMS-known sites such as: Joomla, WordPress, ...
We have twenty years of experience in software development and for our web applications we use the latest development tools and software. Depending on the platform and a type of Web server, we can implement different programming languages and database servers.
Basic programming languages and databases used for web application development according are:

  • PHP
  • C#
  • Java
  • MySQL database
  • Microsoft SQL Server database
Whether it is a simple web application to track and collect data on the file download or a complex web store for special purposes, we will work on each web application extremely responsible.
See our Web application intended for representatives of the co-owners of the building.