Uvjeti korištenja materijala s Internet stranica tvrtke I.I.T. d.o.o.

Ovdje navedeni uvjeti korištenja pisanih materijala, popisa proizvoda i usluga te materijala s Internet stranica tvrtke I.I.T. d.o.o. pravila su kojih su se dužni pridržavati svi korisnici stranica.

Stoga Vas molimo da se upoznate s njima, kako bismo izbjegli eventualne nesporazume i posljedice u svezi istih.
Svako korištenje Internet adresi www.iit.com.hr podložno je niže navedenim uvjetima.

Svi sadržaji objavljeni na Internet adresi www.iit.com.hr vlasništvo su tvrtke I.I.T. d.o.o. i smiju se koristiti samo u privatne i nekomercijalne svrhe te se ne smiju kopirati, reproducirati ili na bilo koji način distribuirati bez pismenog pristanka tvrtke I.I.T. d.o.o..

Tvrtka I.I.T. d.o.o. će uložiti razumne napore da održi svoje Internet stranice potpuno funkcionalnima i da sve objavljene informacije budu točne i potpune, ali nije odgovorna za povremeno nefunkcioniranje istih, eventualnu netočnost informacija, kao niti za bilo kakvu štetu nastalu korištenjem informacija ili nemogućnošću pristupa istima.

Stranicama www.iit.com.hr se pristupa putem Interneta. Internet je međunarodna računalna mreža koju tvrtka I.I.T. d.o.o. direktno ne kontrolira već je na nju samo vezana, te zbog toga ne može garantirati dostupnost servisa i informacija koje direktno ne kontrolira.

Tvrtka I.I.T. d.o.o. zadržava pravo promjene bilo kojih sadržaja objavljenih na Internet adresi www.iit.com.hr u bilo koje vrijeme i bez prethodne najave.

Navedeni uvjeti odnose se na nekoliko segmenata:

Sigurnost podataka

 Radi sigurnosti podataka na ovoj Internet adresi, te kako bismo osigurali da ova usluga bude pristupačna svim korisnicima, ovaj računalni sustav koristi softverske programe koji prate posjete na mrežu te prepoznaju neovlaštene pokušaje otpreme ili izmjene podataka kao i one koji bi mogli prouzročiti štetu na neki drugi način. Neovlašteni pokušaji otpreme ili izmjene podataka na ovoj lokaciji strogo su zabranjeni.

Tajnost podataka

 Naglašavamo da prilikom posjete ovim Internet stranicama, vaši osobni podaci ostaju tajni, osim ukoliko ih ne želite dobrovoljno otkriti.

Obvezujemo se da, osim u svrhu zakonske istrage, nećemo drugim stranama dati podatke koje smo primili. Na određenim mjestima unutar ovih Internet stranica i u određeno vrijeme, tvrtka I.I.T. d.o.o. će prikupljati osobne podatke korisnika (ime, prezime, adresu, naziv tvrtke, telefonski broj, e-mail adresu, ...).

Ti podaci će se koristiti u svrhu kontakata i evidencije korisnika ovih Internet stranica te u svrhu statističke obrade posjećenosti istih.

Tvrtka I.I.T. d.o.o. jamči da podatke koje prikupi na taj način neće prodavati ili na bilo koji način ustupati trećim osobama.

Autorska prava

 Sadržaj ovih Internet stranica zaštićen je autorskim pravom koje pripada ili je ustupljeno tvrtki I.I.T. d.o.o., a u vlasništvu je trećih osoba.

Tvrtka I.I.T. d.o.o. također posjeduje autorsko pravo uređivanja, izbora i usklađivanja sadržaja ovih Internet stranica.

Nadalje, ove Internet stranice sadrže zaštitne znakove, imena pojedinaca i drugo slično intelektualno vlasništvo u posjedu tvrtke I.I.T. d.o.o. ili u vlasništvu trećih osoba, a tvrtka I.I.T. d.o.o. je nositelj licence.

Ne smijete smatrati da je bilo koji sadržaj na ovoj lokaciji za upotrebu bez ograničenja. Može se zatražiti dozvola za umnožavanje.

Svaka povreda istih prava, zlonamjerna ili slučajna, predstavlja ozbiljno kršenje uvjeta korištenja materijala s Internet stranica te će tvrtka I.I.T. d.o.o. materijalno i krivično goniti takvog počinitelja.

Jamstva i uskraćivanje prava

 Materijal na ovim Internet stranicama je na raspolaganju bez jamstava bilo koje vrste, bilo izričitih ili implicitnih.

Svaki korisnik izričito prihvaća korištenje ovih Internet stranica na svoju vlastitu odgovornost.

Tvrtka I.I.T. d.o.o. ne jamči da će ove Internet stranice uvijek biti dostupne i raspoložive, te da neće sadržavati greške ili viruse, ili da će na njima objavljeni podaci biti točni i pouzdani.

Tvrtka I.I.T. d.o.o. ne odgovara za štetu ili povredu (uključujući, ali ne isključivo, posebnu ili posljedičnu štetu) koja može biti rezultat korištenja ili nemogućnosti korištenja bilo kojeg dijela ovih Internet stranica, ili nečega što je u njima objavljeno ili dodano od strane drugih korisnika.

Nadalje, tvrtka I.I.T. d.o.o. ne preuzima nikakvu zakonsku odgovornost za točnost, potpunost ili korisnost podataka, postupaka ovdje prikazanih, te ne jamči da korištenje informacija, proizvoda ili postupaka neće uznemirivati privatna prava.

Tvrtka I.I.T. d.o.o. ne daje jamstvo ili pravo prigovora u pogledu točnosti i potpunosti bilo kojih materijala koji se nalaze na njezinim Internet stranicama i te materijale treba uzeti "takvima kakvi jesu", te se tvrtka I.I.T. d.o.o. ne smatra odgovornom za eventualne posljedice koje mogu proizaći iz drugačijeg tumačenja materijala na ovim Internet stranicama.

Medijski subjekti i ostali korisnici koji koriste ove Internet stranice, izrijekom prihvaćaju izvršiti naknadu tvrtki I.I.T. d.o.o. za bilo kakva i sva potraživanja, troškove, štete ili odgovornosti koje nastaju nesavjesnim korištenjem materijala s Internet stranica od strane istog korisnika, uključujući i bilo kakvu izravnu, neizravnu, slučajnu, posebnu ili posljedičnu štetu.

Točnost podataka

 Svi podaci sadržani na našim Internet stranicama ne moraju biti u cijelosti potpuni niti ispravni.

Tvrtka I.I.T. d.o.o. ne jamči potpunu točnost niti cjelovitost objavljenih podataka. U rijetkom slučaju pogreške, tvrtka I.I.T. d.o.o. će istu nastojati ispraviti u svom ažuriranju sadržaja Internet stranica.

Točnost podataka objavljenih na Internet stranicama najviše ovisi o načinu iznošenja tih podataka u javno dostupnim izvorima.

Tvrtka I.I.T. d.o.o. je na temelju vlastitih istraživanja i prikupljenih podataka upotpunila ili promijenila netočne podatke.

Kontrola

 Možete u svako doba zatražiti pregled svih osobnih podataka koje smo od Vas dobili na jednoj od naših adresa na mreži.

Možemo na Vaš zahtjev ažurirati, ispraviti ili brisati te podatke (ako se još uvijek nalaze u našim bazama podataka), ili ubuduće prestati koristiti te podatke. Ako želite ostvariti to pravo, slobodno nam se javite na našu e-mail adresu.

Statistika poslužitelja

 Naš poslužitelj globalne mreže koristi statističke softverske programe za upravljanje mrežom, koji se koriste za upravljanje ovim Internet stranicama. Ti programi su standardno obilježje svih web poslužitelja i nisu karakteristični samo za naše Internet stranice.

Takvi statistički programi nam omogućuju utvrđivanje onih podataka koji najviše ili najmanje zanimaju naše korisnike, kakav preglednik je potrebno uvesti, učinkovitost strukture naše lokacije, te posjećenost naših Internet stranica.

Odašiljanje poruka elektronskom poštom

 Kada nam šaljete elektronsku poštu (e-mail poruku) s osobnim podacima po kojima Vas je moguće identificirati, putem e-mail poruke s pitanjem ili komentarom, mi te podatke koristimo isključivo u svrhu ispunjenja Vaših zahtjeva.

Možda ćemo Vašu e-mail adresu poslati drugim zaposlenicima tvrtke I.I.T. d.o.o. koji mogu bolje odgovoriti na Vaša pitanja.

Linkovi

 Činimo sve što je u našoj moći kako bismo osigurali da Vas sva preusmjeravanja s naših Internet stranica upute na druge Internet stranice čiji je sadržaj kvalitetan u smislu da ne potiče negativnosti.

Međutim, stranice i adrese na mreži se brzo mijenjaju, i ne možemo uvijek jamčiti za sadržaj svake adrese na koju Vas usmjerimo.

Ako imate bilo kakva pitanja ili dvojbe u vezi naše politike za zaštitu osobnih podataka, ili u vezi vaših iskustava s ovim Internet stranicama, molimo Vas da nam se javite na našu e-mail adresu.

Reklamni sadržaji

 Na našim Internet stranicama se pojavljuju i reklamni sadržaji koje na temelju ugovora objavljuju naši partneri i drugi oglašivači. Sve ugovorne i druge odnose u koje ulazite s našim partnerima i drugim oglašivačima koji objavljuju reklamne sadržaje na našim Internet stranicama uredit ćete neposredno s istima. Tvrtka I.I.T. d.o.o. nije uključena u te odnose i ne preuzima odgovornosti koje proizlaze iz istih.

Uložit ćemo najveće napore da na našim Internet stranicama, uključujući i privatne poruke, ne bude prisutno zakonom zabranjeno oglašavanje, posebno oglašavanje koje vrijeđa ljudsko dostojanstvo, može prouzročiti bilo koju vrstu štete djeci, kao i neetično oglašavanje. Ukoliko ustanovimo da se na našim Internet stranicama pojavljuje takav sadržaj, odmah ćemo isti ukloniti.

Također, ne podržavamo reklamne sadržaje koji dovode u zabludu ili će vjerojatno dovesti u zabludu osobe kojima su isti upućeni te je vjerojatno da će time utjecati na ponašanje istih.

Do najveće moguće mjere dopuštene važećim pravnim propisima, isključujemo odgovornost, za bilo kakvu štetu uzrokovanu u vezi sa zakonom zabranjenim oglašavanjem.

Sve vaše primjedbe i zahtjeve vezane uz reklamne sadržaje molimo dostavite izravno oglašivaču.

Istraživanja tvrtke I.I.T. d.o.o.

 Publikacije i sadržaji koje se nalaze na Internet stranicama ili bilo koji njihov dio ne mogu se smatrati ponudom ili pozivom na kupnju bilo koje imovine ili prava.

Informacije, mišljenja, analize, zaključci, prognoze i projekcije koje se iznose, zasnivaju se na javnim statističkim i ostalim informacijama što potječu iz izvora u čiju se potpunost i točnost tvrtka I.I.T. d.o.o. pouzdaje, ali za koje ne jamči.

Utoliko su informacije, mišljenja, zaključci, prognoze i projekcije izneseni u ovim publikacijama i Internet stranicama podložni promjenama koje zavise o promjenama izvora informacija, kao i o promjenama koje nastupe od trenutka pisanja teksta do njegova čitanja.

Sve vrste imovina što se spominju u ovim dokumentima i Internet stranicama mogu biti predmetom zauzimanja pozicije od strane tvrtke I.I.T. d.o.o.. Sve takve imovine i prava mogu nositi rizik na čiju procjenu stavova iznesenih u ovom dokumentu ne mogu utjecati.

Dokumenti ili njihovi dijelovi objavljeni na ovim Internet stranicama ne mogu se kopirati ili na bilo koji drugi način reproducirati bez navođenja izvora.