Kolocirani Serveri


Colocated Servers

Kolocirani Serveri


Colocated Servers


IIT Web Hosting Pricelist

CS Standalone

90 EUR
Smještaj servera na uzemljenu metalnu policu, vlastita javna IP adresa, direktna veza sa Internetom ili preko firewall-a, neprekidno napajanje, 24-satni nadzor servera, dijeljeni neograničeni* bandwidth

Prikazana cijena odnosi se na mjesec dana pružanja usluge kolokacije servera. * Neograničeno znači da ne postoje ograničenja unutar granica normalne upotrebe navedenih usluga.
IIT Web Hosting Pricelist

CS Rackmounted

100 EUR
Smještaj servera na 1U mjesto u rack ormaru, vlastita javna IP adresa, direktna veza sa Internetom ili preko firewall-a, neprekidno napajanje, 24-satni nadzor servera, dijeljeni neograničeni* bandwidth

Prikazana cijena odnosi se na mjesec dana pružanja usluge kolokacije servera. * Neograničeno znači da ne postoje ograničenja unutar granica normalne upotrebe navedenih usluga.